Wspierany przez Komisję Europejską i EUIPO Ideas Powered for Business SME Fund jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pragną rozwijać swoje strategie w dziedzinie własności intelektualnej i chronić swoje prawa własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym. Fundusz umożliwia m.in. ubieganie się o zniżkę w wysokości 50% na opłatę za zgłoszenie unijnego znaku towarowego. Wsparcie z Funduszu może być doskonałą okazją do wzmocnienia przedsiębiorstw, które do tej pory nie chroniły swoich praw własności intelektualnej w ten sposób. Należy pamiętać jednak, że środki z Funduszu nie są nieograniczone, a zgłoszenia o dofinansowanie należy dokonać w jednym z wyznaczonych okien czasowych w 2021 r.

Znak towarowy UE – sposób na lepsze zarządzanie aktywami własności intelektualnej?

Ochrona praw własności intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści, m.in.:

  • wzmacnia pozycję na rynku i pozwala osiągnąć cenną przewagę konkurencyjną;
  • stanowi zachętę do innowacyjności i kreatywności;
  • minimalizuje ryzyko naruszeń i ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń od naruszycieli;
  • podnosi prestiż i kształtuje atrakcyjny wizerunek przedsiębiorstwa.

Ponadto prawa własności intelektualnej mogą być licencjonowane lub zbywane, a tym samym stanowić formę zabezpieczenia kredytów lub dodatkowe źródło przychodu. Szczególne korzyści z ochrony praw własności intelektualnej wiążą się z zarejestrowaniem znaku towarowego (dającego ochronę na terytorium Polski) lub znaku towarowego UE (odnoszącego skutki na terytorium Unii Europejskiej).

Unijny znak towarowy

Znak towarowy, zgodnie z prawem polskim, może zostać zdefiniowany jako „każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony” (art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej). Znak towarowy to zatem takie oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od drugiego. Takie oznaczenie może mieć postać m.in. wyrazu, rysunku, litery, cyfry, a nawet dźwięku. W praktyce najczęściej przedsiębiorcy, jako swoją nazwę, rejestrują nazwę własnej firmy lub swoje logo. Stosownie do tego najpopularniejsze znaki towarowe to znaki słowne lub słowno-graficzne.

Słowny znak towarowy to wyraz lub fraza – czasem zbieżna z nazwą przedsiębiorstwa. Słowny znak towarowy chroni samo brzmienie słowa (słów) w oderwaniu od szaty graficznej. Akcent położony jest na część fonetyczną oznaczenia. Znak słowno-graficzny oprócz nazwy składa się także z charakterystycznych elementów wizualnych i jest często wykorzystywany do ochrony logo przedsiębiorstwa.

Znak towarowy UE to natomiast znak towarowy zarejestrowany zgodnie z wymogami prawa unijnego (Rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 2017/1001). Rejestracja znaku towarowego UE pozwala chronić markę na terenie całej Unii Europejskiej. Od znaku towarowego znak towarowy UE różni się zatem zakresem przyznawanej ochrony. Rejestracji znaku towarowego w Polsce dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie, natomiast znak towarowy UE rejestruje się w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Hiszpanii w Alicante. Procedura rejestracji znaku towarowego opisana jest w skrócie w dalszej części tego artykułu.

Pozostałe 76% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Do zastosowania w przemyśle – automatyzacja i robotyzacja

Do zastosowania w przemyśle – automatyzacja i robotyzacja

W jaki sposób zaoszczędzić czas, aby efektywniej i przy wsparciu odpowiednich narzędzi nim zarządzać? Automatyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation, RPA) stanowi słowo klucz do znalezienia odpowiednich rozwiązań. Automatyzować można zarówno procesy biznesowe, jak i produkcyjne, wspólny mianownik stanowi wykluczenie lub ograniczenie pracy ludzkiej i zastąpienie jej poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa dedykowanych systemów informatycznych czy robotów.

Czytaj więcej

Analiza najnowszego projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Analiza najnowszego projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie w polskim prawie kompleksowej regulacji dotyczącej grup kapitałowych jest czymś pożądanym od wielu lat – nie tylko przez doktrynę i teorię, ale również przez sam biznes, który z braku przepisów często działa na grząskim, niepewnym gruncie. Z tego zresztą powodu w przeszłości powstawały już projekty takich przepisów. Jednak nowelizacja kodeksu spółek handlowych w takim kształcie, jaki proponuje nam obecnie ustawodawca, może wywołać więcej chaosu i zamieszania i przynieść więcej złego niż dobrego.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama