Strategie na...

nr 20/2018

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu D&O – na spokojny sen reprezentantów spółki

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu D&O – na spokojny sen reprezentantów spółki

Członkowie zarządów spółek kapitałowych za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie do pełnej wartości, zgodnie z zapisami art. 299 §1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Istnieje rzecz jasna możliwość uwolnienia się od takiej odpowiedzialności, jak zresztą wskazuje art. 299 §2 k.s.h. Najczęściej na powyższych informacjach kończy się wiedza o zakresie odpowiedzialności członków zarządu chronionej...

Czytaj więcej
nr 19/2018

Co czeka rynek IPO w Polsce? Jaka jest i jaka będzie pozycja GPW wśród innych giełd?

Co czeka rynek IPO w Polsce? Jaka jest i jaka będzie pozycja GPW wśród innych giełd?

W marcu zakończyła się oferta publiczna litewskiego operatora turystycznego Novaturas, spółki portfelowej funduszu Enterprise Investors. Na rynku głównym warszawskiej giełdy to pierwsze w tym roku IPO, które poza naturalnym zainteresowaniem inwestorów dodatkowo rodzi pytania dotyczące możliwych kolejnych debiutów w roku 2018 i w kolejnych latach. A także o to, czy...

Czytaj więcej
nr 18/2018

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym

Pojęcie zarządzania ryzykiem z pewnością nie jest obce wielu przedsiębiorcom. Jego definicję znajdziemy w normach ISO (32000:2009), które podają, że jest to „skoordynowane działanie dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka”. Czym jednak jest zarządzanie ryzykiem w kontekście ubezpieczeń i ryzyka ubezpieczeniowego, w jaki sposób je ocenić i jak spojrzeć na nie z perspektywy...

Czytaj więcej
nr 17/2018

Ubezpieczenie utraty zysku ‑ istotne rozszerzenie zakresu ubezpieczeń majątkowych i skuteczna ochrona przed stratami finansowymi

Menedżerom wielu spółek sporo rzeczy spędza sen z powiek. Katastrofalne w skutkach mogą okazać się zarówno kryzys finansowy, jak i niewypłacalność kontrahentów, ciągły oddech na plecach ze strony konkurencji czekającej na nasze potknięcie czy utratę możliwości produkcyjnej. W większości przypadków, dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem, możliwe jest ograniczenie skutków tych zdarzeń.

Czytaj więcej
nr 16/2017

Foraiting wierzytelności handlowych

Foraiting wierzytelności handlowych

Forfaiting jest instrumentem prawnym. Jako rodzaj kontraktu handlowego zaczął się wykształcać w odpowiedzi na zapotrzebowanie branż eksportowych, poszukujących źródeł finansowania swojej działalności.

Czytaj więcej
nr 15/2017

Wymogi i kluczowe elementy przy opracowywaniu wniosku dla B+R

Wymogi i kluczowe elementy przy opracowywaniu wniosku dla B+R

W perspektywie finansowej 2014–2020 priorytetem Unii Europejskiej jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają się przyczynić do zwiększenia innowacji wdrażanych w polskich przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej
nr 14/2017

Jak przygotować firmę pod kątem dotacji unijnych 2014–2020? Wstepna weryfikacja i analiza potrzeb jest najwazniejsza!

Jak przygotować firmę pod kątem dotacji unijnych 2014–2020? Wstepna weryfikacja i analiza potrzeb jest najwazniejsza!

Wiele firm, które decydują się aplikować o dofinansowanie, już na starcie popełnia sporo błędów, które na etapie oceny wniosku skutkują jego niską oceną czy nawet odrzuceniem.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama