Europa stawia na inwestycje. W najnowszej perspektywie unijnej przeważają programy wspierające małych i średnich przedsiębiorców. Przykładowo w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla przedsiębiorców przygotowywano łącznie prawie 3 mld złotych. Jednak mimo dużej puli środków w programach, nie każde przedsiębiorstwo ma szanse, na bezzwrotne finansowanie. Dlatego, oprócz dotacji, Unia przygotowała instrumenty gwarancyjne, które mają ułatwić dostęp do atrakcyjnych kredytów, leasingów i pożyczek.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 99% wszystkich firm w Unii Europejskiej i tworzą dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Nic więc dziwnego, że ich rozwój jest jednym z priorytetów perspektywy unijnej na lata 2014--2020. W jej ramach uruchomiono między innymi takie programy, jak: „Bon na innowacje dla MŚP”. Czeka tu na firmy 62,5 mln zł bezzwrotnych dotacji, którymi mogą sfinansować realizację innowacyjnych projektów. Dla firm, które nie są w stanie spełnić wymagań kwalifikujących do bezpłatnych dotacji lub mają potrzebę uzyskania wsparcia w krótszym czasie, Unia przygotowała instrumenty gwarancyjne. Dzięki nim, mimo niskiej wiarygodności finansowej lub braku historii kredytowej, MŚP mogą uzyskać korzystny leasing lub pożyczkę na wdrożenia w swojej firmie. Gwarancje finansowe oraz bezzwrotne dotacje w najnowszej perspektywie unijnej wspólnie mają zapewnić pełne, dwutorowe wsparcie dla europejskich przedsiębiorców. Wśród najważniejszych obecnych programów warto wymienić: COSME, InnovFIN oraz EBRD

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

DiF_30_3.jpg

Akcje prywatnych spółek akcyjnych i komandytowo--akcyjnych już niebawem będą podlegać obowiązkowej dematerializacji, a dane dotyczące struktury ich akcjonariatu oraz tożsamości akcjonariuszy będą gromadzone w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Dematerializacja akcji obejmie swym zakresem wszystkie akcje, tj. zarówno akcje imienne, akcje na okaziciela, akcje zwykłe, jak i akcje uprzywilejowane. Nie ulega wątpliwości, że zmiany niosą za sobą rozwiązania rewolucyjne z punktu widzenia nauki o papierach wartościowych oraz praktyki prawa handlowego w zakresie funkcjonowania prywatnych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Czytaj więcej

Pomoc publiczna w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

DiF_67_1.jpg

Początek nowego roku skłania nas do podsumowania zmian z 2019 r. i zaplanowania nowych wyzwań na kolejne miesiące. W 2019 r. w funduszach europejskich dominowały konkursy na działalność badawczo-rozwojową, tworzenie nowych produktów lub usług, promocję działalności gospodarczej czy w końcu działania dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, konsorcjami naukowymi oraz konsorcjami naukowo-przemysłowymi. Dużą pulę dodatkowych środków przyniosły ogłoszone w połowie roku konkursy w ramach Funduszy Norweskich. W artykule przedstawiony został inny rodzaj pomocy publicznej – zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Czytaj więcej

Jesienne wybory ‑ wybierz fundusze europejskie!

DiF_27_3.jpg

Najbliższa jesień oznacza czas zmian nie tylko na arenie politycznej, ale również w kwestiach finansowania z funduszy europejskich. Zbliżająca się wielkimi krokami nowa perspektywa finansowa na lata 2021–2027 przyniesie wiele zmian w wydatkowaniu funduszy europejskich, o czym dowiemy się najwcześniej na początku przyszłego roku. Koniec obecnej perspektywy obfituje w konkursy nastawione na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, natomiast firmy nastawione na projekty inwestycyjne i infrastrukturalne mogą liczyć na finansowanie w postaci instrumentów zwrotnych. Niepewność, którą niesie przyszłość związana z funduszami, dla wielu przedsiębiorstw powinna stanowić motywację do podjęcia decyzji inwestycyjnych jak najwcześniej.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama