Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

Maciej Kobza   Dotacje i fundusze 15/2017
DIF_04.jpg

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym.

Dłużne papiery wartościowe atrakcyjne również dla przedsiębiorców

Przykładem czynnika wpływającego na optymalizację kosztową jest możliwość pozyskiwania kapitału na atrakcyjnych warunkach. Jedno z praw finansów stanowi, że koszt kapitału własnego jest wyższy od kapitału obcego, nie powinno więc dziwić, że przedsiębiorstwa poszukują zewnętrznego finansowania, a oferta instrumentów dłużnych nieustannie się rozwija. Sektor bankowy oraz rynek giełdowy oferują przedsiębiorcom wiele form pozyskania funduszy zewnętrznych, m.in. w postaci kredytów, pożyczek, leasingu czy też poprzez emisję własnych akcji. Nie każdy podmiot jednak chce się ograniczać wyłącznie do tych narzędzi, szczególnie w sytuacji gorszej koniunktury na rynku pierwotnym lub niepewności giełdy i jej otoczenia. Emisja dłużnych papierów wartościowych bez wątpienia może stanowić ciekawą i atrakcyjną alternatywę przy pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Najpopularniejszą formą omawianych narzędzi finansowych są obligacje, w szczególności te emitowane przez Skarb Państwa, które w wielu krajach stanowią jedną z ważniejszych metod finansowania długu publicznego oraz narzędzie przychodowe przy zapewnianiu wpływów budżetowych. Również sektor bankowy często sięga po rozważane narzędzie – emisja obligacji pozwala na realizowanie efektywnej polityki, wspomagając środki finansowe pochodzące z depozytów.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum