Zmienna sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie związana z pandemią koronawirusa przyczyniła się do wprowadzenia przez rządy państw metodyk przeciwdziałania i minimalizacji skutków wywoływanej przez niego choroby COVID-19. Izolacja obywateli w domach, zamknięcie na kilka miesięcy sektora turystyki, handlu, gastronomii, transportu i innych spowodowały utratę miejsc pracy, bankructwa przedsiębiorstw. Dla sektora medycznego pandemia stanowi ogromne wyzwanie.

Walka o fundusze w czasie pandemii

Pierwsze działania instytucji unijnych na początku pandemii koronawirusa w Europie obejmowały uwolnienie ogromnej części środków na działania zapobiegające jego rozprzestrzenianiu się. Polsce przyznano ok. 7,5 mld euro z unijnego budżetu, co jest zdecydowanie największą kwotą spośród puli 37 mld euro, które były zaplanowane do podziału pomiędzy 27 państw członkowskich. Środki te pochodzą z budżetu unijnego i stanowią niewykorzystane przez Polskę środki z Funduszu Spójności, które Komisja Europejska zobowiązała nam się ponownie przekazać. Gdyby nie sytuacja nadzwyczajna, w jakiej znalazła się Polska, to najprawdopodobniej te fundusze nie trafiłyby ponownie do polskiego budżetu ze względu na to, że nie zostały wcześniej odpowiednio zakontraktowane, co więcej, konieczne byłoby zwrócenie kwoty ponad 1 mld zł, które zostały do Polski wcześniej przekazane w formie zaliczek. Decyzję o ponownym przelaniu źle zakontraktowanych funduszy Komisja Europejska podjęła ze względu na uruchomienie dwóch nowych inicjatyw. Pierwsza z nich to Coronavirus Response Investment Initiative, która oznacza tyle, że do budżetów państw członkowskich napłyną środki na walkę z koronawirusem. Decyzja została przez Komisję Europejską podjęta błyskawicznie. Około 30% z funduszy strukturalnych trafia do Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), które są nadzorowane przez samorządy. W tej inicjatywie wspólnym celem jest ratowanie życia obywateli. Na działania skierowane do walki z pandemią koronawirusa w ramach RPO na początku kwietnia przeznaczono ok. 3 mld zł, z czego większość ma trafić jako wsparcie dla służb medycznych i sanitarnych, natomiast reszta środków na wsparcie gospodarki i utrzymanie miejsc pracy.

Druga inicjatywa to Coronavirus Response Investment Initiative Plus, która wyznacza nowe zasady wydatkowania pieniędzy na walkę z koronawirusem poprzez zmniejszenie obostrzeń w dostępie do środków oraz zniesienie konieczności wkładu własnego przez państwa członkowskie. Znosi również limity (deficyt budżetowy nie więcej niż 3% PKB, dług publiczny maksymalnie na poziomie 60% PKB) w wydatkach budżetów państw członkowskich, co pozwoli na większą elastyczność w podejmowaniu działań wspierających ochronę gospodarek czy systemów opieki zdrowotnej.

Unijne wsparcie dla Polski obejmuje również sektor rolny i spożywczy, dla którego planowo zostanie przeznaczone ok. 3 mld euro. Te środki również stanowią niewykorzystane dotąd fundusze pochodzące z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach bezpośredniego wsparcia krajów członkowskich poprzez program rescEU planowane jest wsparcie systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich (3 mld euro) w celu zakupu sprzętu, leków czy środków ochrony osobistej. Ponadto każde z państw członkowskich może wziąć udział we wspólnych przetargach na zakup sprzętu medycznego, w ramach którego Polska skorzystała z zakupu respiratorów. Wywołany przez pandemię koronawirusa kryzys gospodarczy ma być łagodzony w ramach unijnego pakietu ratunkowego dla gospodarki – zaplanowana kwota to 540 mld euro. Pakiet ten to nic innego jak pożyczki, które będą realizowane w ramach dwóch inicjatyw SURE (ok. 100 mld euro ma trafić na ratowanie miejsc pracy i składek na ubezpieczenie zdrowotne) oraz w ramach gwarancji pożyczkowych oferowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Pozostałe 66% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Rok 2020 na rynku M&A – co nas czeka?

DiF_31_3.jpg

W 2019 r. obchodziliśmy w Polsce 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, w wyniku których utworzono pierwszy niekomunistyczny rząd. Wraz ze zmianami ustrojowymi diametralnie zmienił się także obraz polskiej gospodarki, która z gospodarki centralnie sterowanej stała się wolnorynkowa. Wiele przedsiębiorstw rodzinnych, funkcjonujących na polskim rynku, ma swoje początki właśnie w latach 90. ubiegłego wieku. Minione trzy dekady pozwoliły części z nich osiągnąć dojrzałość, przez co są zarówno atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla światowych liderów, jak i same mogą mieć ambicje konsolidacji sektorów, w których działają.

Czytaj więcej

Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

DiF_30_3.jpg

Akcje prywatnych spółek akcyjnych i komandytowo--akcyjnych już niebawem będą podlegać obowiązkowej dematerializacji, a dane dotyczące struktury ich akcjonariatu oraz tożsamości akcjonariuszy będą gromadzone w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Dematerializacja akcji obejmie swym zakresem wszystkie akcje, tj. zarówno akcje imienne, akcje na okaziciela, akcje zwykłe, jak i akcje uprzywilejowane. Nie ulega wątpliwości, że zmiany niosą za sobą rozwiązania rewolucyjne z punktu widzenia nauki o papierach wartościowych oraz praktyki prawa handlowego w zakresie funkcjonowania prywatnych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Czytaj więcej

Pomoc publiczna w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

DiF_67_1.jpg

Początek nowego roku skłania nas do podsumowania zmian z 2019 r. i zaplanowania nowych wyzwań na kolejne miesiące. W 2019 r. w funduszach europejskich dominowały konkursy na działalność badawczo-rozwojową, tworzenie nowych produktów lub usług, promocję działalności gospodarczej czy w końcu działania dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, konsorcjami naukowymi oraz konsorcjami naukowo-przemysłowymi. Dużą pulę dodatkowych środków przyniosły ogłoszone w połowie roku konkursy w ramach Funduszy Norweskich. W artykule przedstawiony został inny rodzaj pomocy publicznej – zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama