Postęp naukowo-technologiczny, rosnąca konkurencja, ryzyko inwestycji i niepewność związana ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców uwzględniania coraz szerszego spektrum czynników warunkujących sprawność i efektywność funkcjonowania organizacji. Podejmowane są decyzje strategiczne, zmierzające do zapewnienia spółce pozycji na rynku. Kluczowe jest wdrażanie działań zapobiegawczych szybko i skutecznie, w odpowiedzi na zmiany rynkowe, które wymuszają zastosowanie nieszablonowych działań naprawczych. Przeprowadzenie procesów odpowiadających na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa nie zapewni mu przewagi konkurencyjnej i dynamicznego rozwoju, fundamentalne jest wdrażanie innowacji. Nowe technologie zmieniają sposób prowadzenia biznesu, a konieczność wdrażania innowacji zyskała strategiczne znaczenie. W jaki sposób wdrażać innowacje w tak niepewnych czasach?

Innowacje w nowej rzeczywistości

Unia Europejska daje wiele możliwości na finansowanie inwestycji przyczyniających się do wdrażania innowacji dla wszystkich branż, dzięki prowadzonym badaniom naukowym i szerokiemu wachlarzowi ofert dofinansowania zarówno przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów.

Założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027 zakładają inwestycje w przełomowe innowacje, które powinny wynikać z potrzeb rynkowych i przyczyniać się do budowania zielonej i cyfrowej Europy, a co za tym idzie stymulować gospodarkę europejską, zwiększać jej rozpoznawalność na rynkach światowych i budować nowe miejsca pracy. Zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, poprzez wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach, wiąże się z odpowiednim przygotowaniem biznesowym, merytorycznym, finansowym, kadrowym i formalnym każdego nowego działania. Zakres i rodzaj innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa powinien być dostosowany do zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Przedsiębiorstwem innowacyjnym są podmioty łączące w działaniu trzy zasadnicze elementy:

  1. Kreację nowych pomysłów, które są realizowane i finansowane ze środków przedsiębiorstwa, zlecanie i wykorzystywanie w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, wynalazków.
  2. Tworzenie nowych produktów, umiejętność adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu.
  3. Wdrażanie innowacji w działalności gospodarczej.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia planowania projektów inwestycyjnych jest stworzenie portfela innowacji. Alokacja środków inwestycji w ramach tego instrumentu wymaga opracowania celów, określenia ryzyka i korzyści z nowych inwestycji, zaplanowania sposobu alokacji zasobów w zależności od przyjętej w toku planowania strategii (dostosowanych do strategii przedsiębiorstwa), celów biznesowych, uwzględnienia sytuacji branży, a na późniejszym etapie weryfikacja praw własności intelektualnej w zakresie praw autorskich i wartości przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych). W tradycyjnych projektach technologicznych koszty, ryzyko i korzyści są wyraźnie określone, natomiast projekty, zakładające tworzenie innowacji, powinny przedstawiać wartość inwestycji w jej dalszy rozwój. Kolejnym celem jest przygotowanie projektu, który wygeneruje oszczędności poprzez, na przykład, robotyzację procesów produkcyjnych, cyfryzację czy zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji.

Pozostałe 64% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

NewConnect – nastoletni brat swojej poważnej siostry

NewConnect – nastoletni brat swojej poważnej siostry

Historia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przywróconej gospodarce rynkowej po przemianach ustrojowych 1989 roku, liczy sobie już 30 lat. Pierwsza sesja, na której notowanych było pięć spółek, a obroty wyniosły ok. 2 tys. dol., odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. Niemal połowę młodszy jest prowadzony przez GPW alternatywny system obrotu (ASO) dla akcji znany szerszej publiczności pod szyldem NewConnect (NC) i często nazywany małą giełdą. Obecnie na tzw. dużej giełdzie, czyli rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 431 spółek (w tym 50 zagranicznych) o łącznej kapitalizacji ponad 1136 mld zł.

Czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy – lekarstwo dla gospodarki Polski

Krajowy Plan Odbudowy – lekarstwo dla gospodarki Polski

Wybuch pandemii COVID-19 zmienił unijne i ogólnoświatowe perspektywy gospodarcze na nadchodzące lata. Skutki kryzysu wywołanego przez pandemię w poszczególnych państwach członkowskich będą zależeć od czasu trwania i poziomu zastosowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w postaci izolacji, zmiany struktury produkcji i wykorzystania środków polityki gospodarczej wprowadzonych w celu złagodzenia jego bezpośrednich skutków.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama