Postęp naukowo-technologiczny, rosnąca konkurencja, ryzyko inwestycji i niepewność związana ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców uwzględniania coraz szerszego spektrum czynników warunkujących sprawność i efektywność funkcjonowania organizacji. Podejmowane są decyzje strategiczne, zmierzające do zapewnienia spółce pozycji na rynku. Kluczowe jest wdrażanie działań zapobiegawczych szybko i skutecznie, w odpowiedzi na zmiany rynkowe, które wymuszają zastosowanie nieszablonowych działań naprawczych. Przeprowadzenie procesów odpowiadających na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa nie zapewni mu przewagi konkurencyjnej i dynamicznego rozwoju, fundamentalne jest wdrażanie innowacji. Nowe technologie zmieniają sposób prowadzenia biznesu, a konieczność wdrażania innowacji zyskała strategiczne znaczenie. W jaki sposób wdrażać innowacje w tak niepewnych czasach?

Innowacje w nowej rzeczywistości

Unia Europejska daje wiele możliwości na finansowanie inwestycji przyczyniających się do wdrażania innowacji dla wszystkich branż, dzięki prowadzonym badaniom naukowym i szerokiemu wachlarzowi ofert dofinansowania zarówno przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów.

Założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027 zakładają inwestycje w przełomowe innowacje, które powinny wynikać z potrzeb rynkowych i przyczyniać się do budowania zielonej i cyfrowej Europy, a co za tym idzie stymulować gospodarkę europejską, zwiększać jej rozpoznawalność na rynkach światowych i budować nowe miejsca pracy. Zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, poprzez wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach, wiąże się z odpowiednim przygotowaniem biznesowym, merytorycznym, finansowym, kadrowym i formalnym każdego nowego działania. Zakres i rodzaj innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa powinien być dostosowany do zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Przedsiębiorstwem innowacyjnym są podmioty łączące w działaniu trzy zasadnicze elementy:

  1. Kreację nowych pomysłów, które są realizowane i finansowane ze środków przedsiębiorstwa, zlecanie i wykorzystywanie w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, wynalazków.
  2. Tworzenie nowych produktów, umiejętność adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu.
  3. Wdrażanie innowacji w działalności gospodarczej.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia planowania projektów inwestycyjnych jest stworzenie portfela innowacji. Alokacja środków inwestycji w ramach tego instrumentu wymaga opracowania celów, określenia ryzyka i korzyści z nowych inwestycji, zaplanowania sposobu alokacji zasobów w zależności od przyjętej w toku planowania strategii (dostosowanych do strategii przedsiębiorstwa), celów biznesowych, uwzględnienia sytuacji branży, a na późniejszym etapie weryfikacja praw własności intelektualnej w zakresie praw autorskich i wartości przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych). W tradycyjnych projektach technologicznych koszty, ryzyko i korzyści są wyraźnie określone, natomiast projekty, zakładające tworzenie innowacji, powinny przedstawiać wartość inwestycji w jej dalszy rozwój. Kolejnym celem jest przygotowanie projektu, który wygeneruje oszczędności poprzez, na przykład, robotyzację procesów produkcyjnych, cyfryzację czy zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji.

Pozostałe 64% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Jak planować inwestycje w perspektywie finansowej 2021–2027 – przewodnik dla przedsiębiorcy

Jak planować inwestycje w perspektywie finansowej 2021–2027 – przewodnik dla przedsiębiorcy

Rok 2021 rozpoczął się pod hasłem szczepień przeciwko COVID-19, dalszego zamrażania gospodarki, inwestycji w ochronę zdrowia, a z perspektywy funduszy europejskich – nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Nowa perspektywa finansowa nie dla każdego jest zrozumiała, ale każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jaki potencjał rozwoju i możliwości niosą za sobą kolejne miesiące i lata.

Czytaj więcej

Wpływ COVID‑19 na ujęcie leasingu w świetle MSSF 16

Wpływ COVID-19 na ujęcie leasingu w świetle MSSF 16

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wywarła wpływ na praktycznie każdą dziedzinę życia. Każdy kraj na swój sposób próbuje walczyć z tym niespotykanym w nowoczesnym świecie zjawiskiem. Rządy wprowadzają ograniczenia, które wpływają negatywnie na kondycję finansową wielu firm. Wśród nich są też, a może przede wszystkim, klienci firm leasingowych, którzy mają obowiązek comiesięcznego spłacania rat. Co gorsza, klienci ci mają obowiązek, ze względu na prowadzoną działalność, raportowania swoich danych finansowych według standardów (MSSF) zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama