Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) szansą na wzrost konkurencyjności MSP i dużych przedsiębiorstw - część 2

Joanna Ciura   Dotacje i fundusze 14/2017 Tylko on-line

Dokumentacja konkursowa zawiera pewne wytyczne co do kwalifikowalności wydatków wraz z definicjami i warunkami jakie muszą dane pozycje budżetu spełnić aby być zakwalifikowanymi do dofinasowania. Instytucje organizujące nabory do niektórych z nich podają pewne limity procentowe najczęściej w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Do wspólnej listy wydatków kwalifikowanych naborów konkursowych o dofinansowanie infrastruktury B+R z Regionalnych Programów Operacyjnych zalicza się w szczególności ogólnie ujmując:

  1. Koszty personelu B+R.
  2. Koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu.
  3. Koszty zakupu (w tym dostawy, montażu, uruchomienia) aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (musza być ujęte w ewidencji księgowej).
  4. Wydatki i koszty budynków i gruntów - zakup lub dzierżawa/najem budynków i gruntów; budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej.
  5. Koszty związane z leasingiem - koszt kwalifikowany stanowi kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu.
  6. Koszty opłat finansowych, doradztwa i innych usług związanych wyłącznie z realizacją projektu.

Należy pamiętać, że wszystkie ww. koszty muszą być bezpośrednio związane z działalnością B+R.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum