Rok 2021 rozpoczął się pod hasłem szczepień przeciwko COVID-19, dalszego zamrażania gospodarki, inwestycji w ochronę zdrowia, a z perspektywy funduszy europejskich – nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Nowa perspektywa finansowa nie dla każdego jest zrozumiała, ale każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jaki potencjał rozwoju i możliwości niosą za sobą kolejne miesiące i lata.

Jak planować inwestycje w perspektywie finansowej 2021–2027 – przewodnik dla przedsiębiorcy

Pomimo licznych komplikacji, związanych z negocjacjami nowego budżetu unijnego przez Polskę (m.in. poprzez odrzucenie mechanizmu powiązania środków unijnych z praworządnością), pod koniec 2020 roku polski rząd przyjął kompromis zaproponowany w Brukseli podczas szczytu Rady Europejskiej w kwestii unijnego budżetu w zakresie rozdysponowania środków unijnych, z których do Polski trafi ponad 66,8 mld euro. Dodatkowe środki pochodzące z polityki spójności, będące odpowiedzią na kryzys, to szacunkowo 3 mld euro, a środki ze Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski to 28,5 mld euro. Polska będzie też największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otrzyma z tego tytułu 3,5 mld euro. Jest to ogromny zastrzyk finansowy dla Polski, porównywalny z sukcesem szczepionki na COVID-19. Ale co to wszystko oznacza i jakie narzędzia mają teraz do dyspozycji przedsiębiorcy?

Zacznijmy od początku

Nowy budżet składa się z Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i wynosi odpowiednio ok. 139 mld euro w formie dotacji bezzwrotnych oraz 4 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek. Przyznane kwoty zostaną podzielone w programach krajowych i regionalnych, których formuła jest już nam znana z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Nowy budżet UE został skonstruowany tak, aby odpowiadać na potrzeby finansowe państw członkowskich dotkniętych pandemią koronawirusa (Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności1), jak również w dążeniu do osiągnięcia realizacji celów rozwojowych (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji).

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Innowacje w nowej rzeczywistości

Innowacje w nowej rzeczywistości

Postęp naukowo-technologiczny, rosnąca konkurencja, ryzyko inwestycji i niepewność związana ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców uwzględniania coraz szerszego spektrum czynników warunkujących sprawność i efektywność funkcjonowania organizacji. Podejmowane są decyzje strategiczne, zmierzające do zapewnienia spółce pozycji na rynku. Kluczowe jest wdrażanie działań zapobiegawczych szybko i skutecznie, w odpowiedzi na zmiany rynkowe, które wymuszają zastosowanie nieszablonowych działań naprawczych. Przeprowadzenie procesów odpowiadających na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa nie zapewni mu przewagi konkurencyjnej i dynamicznego rozwoju, fundamentalne jest wdrażanie innowacji. Nowe technologie zmieniają sposób prowadzenia biznesu, a konieczność wdrażania innowacji zyskała strategiczne znaczenie. W jaki sposób wdrażać innowacje w tak niepewnych czasach?

Czytaj więcej

Wpływ COVID‑19 na ujęcie leasingu w świetle MSSF 16

Wpływ COVID-19 na ujęcie leasingu w świetle MSSF 16

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wywarła wpływ na praktycznie każdą dziedzinę życia. Każdy kraj na swój sposób próbuje walczyć z tym niespotykanym w nowoczesnym świecie zjawiskiem. Rządy wprowadzają ograniczenia, które wpływają negatywnie na kondycję finansową wielu firm. Wśród nich są też, a może przede wszystkim, klienci firm leasingowych, którzy mają obowiązek comiesięcznego spłacania rat. Co gorsza, klienci ci mają obowiązek, ze względu na prowadzoną działalność, raportowania swoich danych finansowych według standardów (MSSF) zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama