Zarządzanie projektem

Eksperci z zakresu zarządzania, prawa, w tym prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz praktycy tłumaczą jak rozumieć przepisy i zarządzenia i podpowiadają jakie są ich konsekwencje dla realizacji projektu.

Zastosowanie arkusza MS Excel w budowie scenariuszy

Daniel Wójcik   Dotacje i fundusze 16/2017 Tylko on-line

Wykorzystanie metod scenariuszowych w analizie ryzyka jest jednym z narzędzi identyfikacji wpływu czynników egzogenicznych na efektywność projektu. Pozwalają one sprawdzić, jaki będzie wpływ zmian poszczególnych czynników na miary oceny opłacalności. Arkusz Ms Excel, jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w analizie finansowej, zawiera wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na definiowanie scenariuszy.

Formy zatrudnienia w projekcie: nie zawsze można wszystko

Kamil Stolarski Konrad Majewski   Dotacje i fundusze 13/2017 Tylko on-line

W ramach realizacji projektu personel można zatrudnić na następującej podstawie:

  • umowy o pracę na cały albo część etatu,
  • oddelegowania do projektu w ramach istniejącego już stosunku pracy,
  • umowy cywilnoprawnej: umowy-zlecenia albo umowy o dzieło,
  • umowy o współpracy, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • samozatrudnienia w projekcie.
DIF_10_12.jpg

Nowe oblicze społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy crowdfunding zmieni się w finansowanie korporacyjne?

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest obecnie zaliczane do metod bardzo efektywnego i szybkiego pozyskiwania funduszy na realizację określonych celów i projektów. Crowdfunding przyczynił się nie tylko do zdemokratyzowania inwestowania (każdy może inwestować ile, w co i kiedy chce, wykorzystując do tego bardzo proste narzędzia w postaci platform crowdfundingowych), ale także spowodował łatwiejszy dostęp do pieniędzy dla tych, którzy potrzebują środków na określony cel.

Praktyczne wykorzystanie ProjectLibre w realizacji projektu

Sztuka prowadzenia projektów jest bardzo rozległą i skomplikowaną dziedziną. Sprawne poruszanie się w jej meandrach wymaga dużo wiedzy, ogromnego doświadczenia, a często także odrobiny szczęścia. W takiej sytuacji znajduje się wielu przedsiębiorców, którzy w oderwaniu od procesowej rzeczywistości firmy stają u progu nowego wyzwania. Co zrobić, aby nie utonąć już na starcie swojej przygody z projektami, kiedy wiedza jest jeszcze czysto teoretyczna, a bazowanie jedynie na szczęściu może mieć opłakane skutki?

DiF_09_36.jpg

Jak podejść do wyboru narzędzia wspomagającego zarządzanie zasobami na przykładzie agencji UX Symetria

Piotr Sałata   Dotacje i fundusze 9/2016

Dobór odpowiedniego oprogramowania wspomagającego zarządzanie zasobami może przyprawić o zawrót głowy. Ogromna liczba dostępnych narzędzi, różnorodność pod względem licencjonowania i funkcjonalności pozornie pozwala na szybkie znalezienie idealnego rozwiązania dopasowanego do własnych potrzeb. Jednak im więcej wymagań stawiamy przed oprogramowaniem, tym więcej musimy w nie zainwestować. I dotyczy to zarówno czasu, jak i pieniędzy.

DiF_09_50.jpg

Studium wykonalności – porządkujące pismo zawiłej dokumentacji

Dotacje i fundusze 9/2016

Unia Europejska wymusza od przedsiębiorcy przygotowanie szeregu dokumentów stanowiących podstawę do oceny przedsięwzięcia planowanego do realizacji i, w efekcie podstawę rekomendowania do dofinansowania. Planowana inwestycja powinna spełniać wymogi określone w regulacjach unijnych, krajowych, jak i regionalnych. Studium wykonalności staje się kompendium wiedzy porządkującym zakres działań, stanowiąc źródło weryfikacji postępu pracy na etapie realizacji projektu.

srodki_61.jpg

Środki unijne na każdy etap działalności innowacyjnej

Wraz z wejściem w życie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, definitywnie zakończył się okres tak szerokiego wsparcia projektów inwestycyjnych, z jakim mieliśmy do czynienia w latach 2007-2013. W zamian za to polskim przedsiębiorcom zaoferowano bogate możliwości finansowania wszelkiej aktywności badawczo-rozwojowej (B+R).

Archiwum