W ramach realizacji projektu personel można zatrudnić na następującej podstawie:

  • umowy o pracę na cały albo część etatu,
  • oddelegowania do projektu w ramach istniejącego już stosunku pracy,
  • umowy cywilnoprawnej: umowy-zlecenia albo umowy o dzieło,
  • umowy o współpracy, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • samozatrudnienia w projekcie.

Wszystkie wyżej wskazane sposoby zatrudnienia w projekcie są co do zasady dozwolone, ale z pewnymi zastrzeżeniami – wynikającymi z prawa pracy i prawa cywilnego, a w przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych – z zasad ich przyznawania i kwalifikacji kosztów personelu.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Ostatnie szersze „ozusowanie” umów-zleceń sprawiło, że atrakcyjne może okazać się zawieranie z osobami zaangażowanymi w wykonanie projektu umów o dzieło. Pamiętajmy jednak, że o tym, z jaką umową mamy do czynienia, nie decyduje jej nazwa. Kluczowa jest tutaj treść stosunku prawnego, czyli określenie, jakiego rodzaju aktywność ma na jej podstawie wykonywać członek personelu projektu. W przypadku umowy o dzieło konieczne jest danie zamawiającemu jakiegoś rezultatu, stąd umowę tę określa się mianem umowy rezultatu. Wykonawca ma przekazać konkretny, dający się ująć w jakieś ramy efekt swojej pracy i to ten efekt – w tym jego jakość i kompletność – podlega sprawdzeniu przez zamawiającego. Nieistotne jest przy tym, jakimi środkami rezultat ten zostanie wypracowany. Całkiem inaczej kwestia ta przedstawia się w przypadku umowy-zlecenia i innych zbliżonych umów (w tym tzw. umów o świadczenie usług). Tutaj liczy się sama praca, a jej efekt ma znaczenie drugorzędne. Dlatego o umowie-zleceniu mówi się jako o umowie starannego działania. To bowiem, w jaki sposób jest ona realizowana, a nie jaki jest jej rezultat, podlega ocenie zamawiającego.

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Magazyn Controlling nr 40/2015

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tylko on-line nr 16/2017

Zastosowanie arkusza MS Excel w budowie scenariuszy

Wykorzystanie metod scenariuszowych w analizie ryzyka jest jednym z narzędzi identyfikacji wpływu czynników egzogenicznych na efektywność projektu. Pozwalają one sprawdzić, jaki będzie wpływ zmian poszczególnych czynników na miary oceny opłacalności. Arkusz Ms Excel, jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w analizie finansowej, zawiera wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na definiowanie scenariuszy.

Czytaj więcej

Praktyczne wykorzystanie ProjectLibre w realizacji projektu

Sztuka prowadzenia projektów jest bardzo rozległą i skomplikowaną dziedziną. Sprawne poruszanie się w jej meandrach wymaga dużo wiedzy, ogromnego doświadczenia, a często także odrobiny szczęścia. W takiej sytuacji znajduje się wielu przedsiębiorców, którzy w oderwaniu od procesowej rzeczywistości firmy stają u progu nowego wyzwania. Co zrobić, aby nie utonąć już na starcie swojej przygody z projektami, kiedy wiedza jest jeszcze czysto teoretyczna, a bazowanie jedynie na szczęściu może mieć opłakane skutki?

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama