W ramach realizacji projektu personel można zatrudnić na następującej podstawie:

  • umowy o pracę na cały albo część etatu,
  • oddelegowania do projektu w ramach istniejącego już stosunku pracy,
  • umowy cywilnoprawnej: umowy-zlecenia albo umowy o dzieło,
  • umowy o współpracy, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • samozatrudnienia w projekcie.

Wszystkie wyżej wskazane sposoby zatrudnienia w projekcie są co do zasady dozwolone, ale z pewnymi zastrzeżeniami – wynikającymi z prawa pracy i prawa cywilnego, a w przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych – z zasad ich przyznawania i kwalifikacji kosztów personelu.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Ostatnie szersze „ozusowanie” umów-zleceń sprawiło, że atrakcyjne może okazać się zawieranie z osobami zaangażowanymi w wykonanie projektu umów o dzieło. Pamiętajmy jednak, że o tym, z jaką umową mamy do czynienia, nie decyduje jej nazwa. Kluczowa jest tutaj treść stosunku prawnego, czyli określenie, jakiego rodzaju aktywność ma na jej podstawie wykonywać członek personelu projektu. W przypadku umowy o dzieło konieczne jest danie zamawiającemu jakiegoś rezultatu, stąd umowę tę określa się mianem umowy rezultatu. Wykonawca ma przekazać konkretny, dający się ująć w jakieś ramy efekt swojej pracy i to ten efekt – w tym jego jakość i kompletność – podlega sprawdzeniu przez zamawiającego. Nieistotne jest przy tym, jakimi środkami rezultat ten zostanie wypracowany. Całkiem inaczej kwestia ta przedstawia się w przypadku umowy-zlecenia i innych zbliżonych umów (w tym tzw. umów o świadczenie usług). Tutaj liczy się sama praca, a jej efekt ma znaczenie drugorzędne. Dlatego o umowie-zleceniu mówi się jako o umowie starannego działania. To bowiem, w jaki sposób jest ona realizowana, a nie jaki jest jej rezultat, podlega ocenie zamawiającego.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Source: Magazyn Controlling no. 40/2015

Favorites Print

Also check

On-line only no. 16/2017

Zastosowanie arkusza MS Excel w budowie scenariuszy

Wykorzystanie metod scenariuszowych w analizie ryzyka jest jednym z narzędzi identyfikacji wpływu czynników egzogenicznych na efektywność projektu. Pozwalają one sprawdzić, jaki będzie wpływ zmian poszczególnych czynników na miary oceny opłacalności. Arkusz Ms Excel, jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w analizie finansowej, zawiera wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na definiowanie scenariuszy.

Read more

Praktyczne wykorzystanie ProjectLibre w realizacji projektu

Sztuka prowadzenia projektów jest bardzo rozległą i skomplikowaną dziedziną. Sprawne poruszanie się w jej meandrach wymaga dużo wiedzy, ogromnego doświadczenia, a często także odrobiny szczęścia. W takiej sytuacji znajduje się wielu przedsiębiorców, którzy w oderwaniu od procesowej rzeczywistości firmy stają u progu nowego wyzwania. Co zrobić, aby nie utonąć już na starcie swojej przygody z projektami, kiedy wiedza jest jeszcze czysto teoretyczna, a bazowanie jedynie na szczęściu może mieć opłakane skutki?

Read more

Nowe oblicze społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy crowdfunding zmieni się w finansowanie korporacyjne?

DIF_10_12.jpg

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest obecnie zaliczane do metod bardzo efektywnego i szybkiego pozyskiwania funduszy na realizację określonych celów i projektów. Crowdfunding przyczynił się nie tylko do zdemokratyzowania inwestowania (każdy może inwestować ile, w co i kiedy chce, wykorzystując do tego bardzo proste narzędzia w postaci platform crowdfundingowych), ale także spowodował łatwiejszy dostęp do pieniędzy dla tych, którzy potrzebują środków na określony cel.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement