Sztuka prowadzenia projektów jest bardzo rozległą i skomplikowaną dziedziną. Sprawne poruszanie się w jej meandrach wymaga dużo wiedzy, ogromnego doświadczenia, a często także odrobiny szczęścia. W takiej sytuacji znajduje się wielu przedsiębiorców, którzy w oderwaniu od procesowej rzeczywistości firmy stają u progu nowego wyzwania. Co zrobić, aby nie utonąć już na starcie swojej przygody z projektami, kiedy wiedza jest jeszcze czysto teoretyczna, a bazowanie jedynie na szczęściu może mieć opłakane skutki?

Nieodzowną cechą każdego projektu są liczne ograniczenia – czasu, dostępnych środków pieniężnych, materiałów i ludzi. Rolą kierownika jest prowadzenie zespołu w ramach tych ograniczeń, aż do wypełnienia zakresu i osiągnięcia założonego celu projektu. Można to osiągnąć jedynie poprzez właściwe planowanie. Bez planu nie ma możliwości utrzymania kontroli w projekcie. Istnieje wiele programów pozwalających na przygotowywanie planu projektu i późniejszą jego kontrolę. Jednym z najpopularniejszych jest produkt firmy Microsoft – MS Projekt. Jest to bardzo rozbudowana i przyjazna użytkownikom aplikacja. Jednak ogrom funkcji, które udostępnia może spowodować uczucie zagubienia wśród początkujących kierowników projektu, a cena nie mieścić się w budżecie projektu.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

On-line only no. 16/2017

Zastosowanie arkusza MS Excel w budowie scenariuszy

Wykorzystanie metod scenariuszowych w analizie ryzyka jest jednym z narzędzi identyfikacji wpływu czynników egzogenicznych na efektywność projektu. Pozwalają one sprawdzić, jaki będzie wpływ zmian poszczególnych czynników na miary oceny opłacalności. Arkusz Ms Excel, jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w analizie finansowej, zawiera wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na definiowanie scenariuszy.

Read more
On-line only no. 13/2017

Formy zatrudnienia w projekcie: nie zawsze można wszystko

W ramach realizacji projektu personel można zatrudnić na następującej podstawie:

  • umowy o pracę na cały albo część etatu,
  • oddelegowania do projektu w ramach istniejącego już stosunku pracy,
  • umowy cywilnoprawnej: umowy-zlecenia albo umowy o dzieło,
  • umowy o współpracy, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • samozatrudnienia w projekcie.
Read more

Nowe oblicze społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy crowdfunding zmieni się w finansowanie korporacyjne?

DIF_10_12.jpg

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest obecnie zaliczane do metod bardzo efektywnego i szybkiego pozyskiwania funduszy na realizację określonych celów i projektów. Crowdfunding przyczynił się nie tylko do zdemokratyzowania inwestowania (każdy może inwestować ile, w co i kiedy chce, wykorzystując do tego bardzo proste narzędzia w postaci platform crowdfundingowych), ale także spowodował łatwiejszy dostęp do pieniędzy dla tych, którzy potrzebują środków na określony cel.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement