Unia Europejska wymusza od przedsiębiorcy przygotowanie szeregu dokumentów stanowiących podstawę do oceny przedsięwzięcia planowanego do realizacji i, w efekcie podstawę rekomendowania do dofinansowania. Planowana inwestycja powinna spełniać wymogi określone w regulacjach unijnych, krajowych, jak i regionalnych. Studium wykonalności staje się kompendium wiedzy porządkującym zakres działań, stanowiąc źródło weryfikacji postępu pracy na etapie realizacji projektu.

Studium wykonalności – porządkujące pismo zawiłej dokumentacji

Instytucja Zarządzająca (IZ) ogłaszająca konkurs na swojej stronie internetowej wskazuje do kogo konkurs jest kierowany, na jaki rodzaj przedsięwzięcia (projekty inwestycje, targowe, badawczo-rozwojowe), jaki jest poziom dofinansowania oraz termin, do którego należy składać dokumentację. Te podstawowe informacje powielone są również w regulaminie konkursu, który dodatkowo określa podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, wykluczenia, kwalifikowalność wydatków, sposób i termin oceny wniosków o dofinansowanie, formy i źródła finansowania oraz zasady wypłaty dofinansowania.

Pozostałe 93% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Tylko on-line nr 16/2017

Zastosowanie arkusza MS Excel w budowie scenariuszy

Wykorzystanie metod scenariuszowych w analizie ryzyka jest jednym z narzędzi identyfikacji wpływu czynników egzogenicznych na efektywność projektu. Pozwalają one sprawdzić, jaki będzie wpływ zmian poszczególnych czynników na miary oceny opłacalności. Arkusz Ms Excel, jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w analizie finansowej, zawiera wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na definiowanie scenariuszy.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 13/2017

Formy zatrudnienia w projekcie: nie zawsze można wszystko

W ramach realizacji projektu personel można zatrudnić na następującej podstawie:

  • umowy o pracę na cały albo część etatu,
  • oddelegowania do projektu w ramach istniejącego już stosunku pracy,
  • umowy cywilnoprawnej: umowy-zlecenia albo umowy o dzieło,
  • umowy o współpracy, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • samozatrudnienia w projekcie.
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama