Wykorzystanie metod scenariuszowych w analizie ryzyka jest jednym z narzędzi identyfikacji wpływu czynników egzogenicznych na efektywność projektu. Pozwalają one sprawdzić, jaki będzie wpływ zmian poszczególnych czynników na miary oceny opłacalności. Arkusz Ms Excel, jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w analizie finansowej, zawiera wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na definiowanie scenariuszy.

Zanim jednak przedstawię sposób ich wykorzystania, trzeba stworzyć prosty model finansowy, taki jak na Rysunku 1. Zmiennymi egzogenicznymi są m.in. cena jednostkowa i kwota wymaganych nakładów. Jako zmienne wynikowe zdefiniowałem parametry NPV i IRR.

 

Narzędzia do analizy scenariuszy znajdziemy w menu Dane -> Analiza warunkowa -> Tabela danych. Za pomocą tego narzędzia możemy zbudować tabelę, która automatycznie obliczy różne warianty modelu w zależności od zadanej wartości zmiennej (najpierw określimy wpływ jednej zmiennej, czyli tabelę jednowymiarową).

W kolumnie D od wiersza 27 należy wprowadzić różne wartości zmiennej ceny jednostkowej, którym chce się przypisać obliczone warianty stopy IRR. W tym celu w wierszu powyżej (26), w kolumnie tej samej co obliczane wyniki, trzeba wpisać adres do komórki z formułą IRR (w komórce E26 odniesienie do D24). Należy zaznaczyć zakres jak na Rysunku 2. i w menu Tabela danych wskazać adres zmiennej objaśniającej. Po potwierdzeniu kalkulacji uzyskuje się gotowy zestaw wyników.

 

Pozostałe 65% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Magazyn Controlling nr 34/2014

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tylko on-line nr 13/2017

Formy zatrudnienia w projekcie: nie zawsze można wszystko

W ramach realizacji projektu personel można zatrudnić na następującej podstawie:

  • umowy o pracę na cały albo część etatu,
  • oddelegowania do projektu w ramach istniejącego już stosunku pracy,
  • umowy cywilnoprawnej: umowy-zlecenia albo umowy o dzieło,
  • umowy o współpracy, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • samozatrudnienia w projekcie.
Czytaj więcej

Praktyczne wykorzystanie ProjectLibre w realizacji projektu

Sztuka prowadzenia projektów jest bardzo rozległą i skomplikowaną dziedziną. Sprawne poruszanie się w jej meandrach wymaga dużo wiedzy, ogromnego doświadczenia, a często także odrobiny szczęścia. W takiej sytuacji znajduje się wielu przedsiębiorców, którzy w oderwaniu od procesowej rzeczywistości firmy stają u progu nowego wyzwania. Co zrobić, aby nie utonąć już na starcie swojej przygody z projektami, kiedy wiedza jest jeszcze czysto teoretyczna, a bazowanie jedynie na szczęściu może mieć opłakane skutki?

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama