Zarządzanie projektem

Eksperci z zakresu zarządzania, prawa, w tym prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz praktycy tłumaczą jak rozumieć przepisy i zarządzenia i podpowiadają jakie są ich konsekwencje dla realizacji projektu.

nr 8/2016

Nowe zasady reprezentowania

Nowe zasady reprezentowania

1 lipca br. w życie wchodzą długo oczekiwane zmiany w przepisach dotyczących pełnomocnictw. Co się zmieni? Wiele. Przede wszystkim – jedno pełnomocnictwo wystarczy do reprezentacji w kilku sprawach.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Środki unijne na każdy etap działalności innowacyjnej

Środki unijne na każdy etap działalności innowacyjnej

Wraz z wejściem w życie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, definitywnie zakończył się okres tak szerokiego wsparcia projektów inwestycyjnych, z jakim mieliśmy do czynienia w latach 2007-2013. W zamian za to polskim przedsiębiorcom zaoferowano bogate możliwości finansowania wszelkiej aktywności badawczo-rozwojowej (B+R).

Czytaj więcej
nr 7/2016

Podwykonawstwo w Horyzoncie 2020

Podwykonawstwo w Horyzoncie 2020

Sięgając po środki europejskie z Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020) na realizację innowacyjnych i nowatorskich pomysłów badawczych, należy nastawić się na podejmowanie działań zgodnych z określonymi zasadami. Jedną z nich jest powołanie międzynarodowego konsorcjum, w którym każdy z partnerów będzie miał przypisane konkretne zadania, mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu projektu....

Czytaj więcej
nr 7/2016

Kluczowe elementy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Kluczowe elementy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Stale rosnące znaczenie outsourcingu w różnych gałęziach gospodarki powoduje, że obecnie praktycznie każdy, nawet najmniejszy podmiot korzysta z pomocy zewnętrznych specjalistów (informatyków, prawników, księgowych, etc.). W takich sytuacjach nierzadko dochodzi do przekazania danych osobowych zewnętrznym podmiotom.

Czytaj więcej
nr 6/2016

Wykorzystanie PRINCE2 w zarządzaniu projektami

Wykorzystanie PRINCE2 w zarządzaniu projektami

Czasami podczas aplikowania o dotacje unijne napotykamy w wytycznych na zapis o konieczności realizowania projektu unijnego przy wykorzystaniu specjalistycznej metodyki zarządzania projektami, np. PRINCE2.

Czytaj więcej
nr 6/2016

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena jest jednym z najistotniejszych problemów systemu zamówień publicznych. W orzecznictwie podkreśla się, że zamawiający powinien odrzucić ofertę, która proponuje cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej
nr 6/2016

Jak prawidłowo przygotować dokumentację ochrony danych osobowych w projektach unijnych?

Jak prawidłowo przygotować dokumentację ochrony danych osobowych w projektach unijnych?
Każdy projekt, firma czy beneficjent przetwarzający dane osobowe ma obowiązek ich zabezpieczenia. Ochronę informacji można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Innymi słowy, kwestie bezpieczeństwa zależą od spojrzenia na tę problematykę.
Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama