Zarządzanie projektem

Eksperci z zakresu zarządzania, prawa, w tym prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz praktycy tłumaczą jak rozumieć przepisy i zarządzenia i podpowiadają jakie są ich konsekwencje dla realizacji projektu.

nr 6/2016

Dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych, czyli jak kupić technologię lub oprogramowanie w projektach UE

Dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych, czyli jak kupić technologię lub oprogramowanie w projektach UE

Wartości niematerialne i prawne stanowią składnik majątku przedsiębiorstwa, który często jest przedmiotem zakupu w projektach dofinansowanych ze środków UE. Rozważania na temat tego składnika należałoby rozpocząć od definicji – czym jest wartość niematerialna i prawna oraz co może być tego typu aktywem?

Czytaj więcej
nr 6/2016

Aby dotacja nie była problemem – okres trwałości

Aby dotacja nie była problemem – okres trwałości

Niniejszy artykuł kontynuuje prezentację wskazówek, z którymi należy się liczyć w odpowiednich fazach projektu inwestycyjnego, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia komplikacji. Prezentowane informacje oraz rady mają ten walor i wydają się o tyle cenne, że opierają się przede wszystkim o dobre praktyki oraz przegląd doświadczeń autora, w tym sytuacji, z którymi spotykali się beneficjenci na przestrzeni...

Czytaj więcej
nr 5/2016

Nieprawidłowości w postępowaniu – zasada konkurencyjności

Nieprawidłowości w postępowaniu – zasada konkurencyjności

Niewątpliwie dla wszystkich beneficjentów realizujących współfinansowane projekty istotne jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tak aby wydatki te zostały uznane za kwalifikowalne. Jak to zrobić?

Czytaj więcej
nr 5/2016

Jak zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane w projektach unijnych?

Jak zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane w projektach unijnych?

Podstawowym obowiązkiem każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe jest ich zabezpieczenie. Podmiot realizujący projekty unijne zasadniczo będzie działał na podstawie umowy powierzenia, która nakłada na niego konieczność realizowania wyłącznie celów, jakie zostały opisane w umowie oraz zabezpieczenia danych.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Funkcja koordynatora w projektach badawczych w H2020

Funkcja koordynatora w projektach badawczych w H2020

Większość projektów badawczo-innowacyjnych (RIA) i innowacyjnych (IA) w Programie Ramowym Badań i Innowacji Horyzont 2020 (H2020) wymaga zaangażowania i współpracy zagranicznych partnerów. Powstające konsorcja mają swojego lidera w postaci koordynatora, który ma największy wpływ na realizację działań w projekcie.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Aby dotacja nie była problemem – rozliczanie

Aby dotacja nie była problemem – rozliczanie

W poprzednim wydaniu Dotacji i Funduszy znaleźli Państwo szereg przestróg i zaleceń dotyczących fazy koncepcyjnej, aplikowania i realizowania dofinansowanego projektu. Przegląd krytycznych momentów musi obejmować jednak też te z obszaru rozliczania przedsięwzięcia.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Pierwszy gwizdek do rozpoczęcia realizacji projektu

Pierwszy gwizdek do rozpoczęcia realizacji projektu

Jeśli chce się wygrać mecz, warto się starać od pierwszego do ostatniego gwizdka, a nie grać tak, jak przeciwnik pozwala. Spotkanie zespołu projektowego, zwane kick-off meeting, to dobry punkt wyjścia do realizacji projektu. Jak je przygotować, co powinno się na nim wydarzyć, a jakich błędów warto się wystrzegać?

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama