Zarządzanie projektem

Eksperci z zakresu zarządzania, prawa, w tym prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz praktycy tłumaczą jak rozumieć przepisy i zarządzenia i podpowiadają jakie są ich konsekwencje dla realizacji projektu.

nr 5/2016

Kompletowanie załogi na długo przed rejsem

Kompletowanie załogi na długo przed rejsem

Właściwie dobrany zespół to podstawa powodzenia wszystkich działań, nie tylko tych związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Skład każdej załogi musi odpowiadać zadaniom do wykonania, celom do osiągnięcia i możliwościom wynagradzania. W przypadku starania się o dotację unijną w nowej perspektywie warto traktować kadrę projektu na równi z tworzeniem pomysłu na projekt.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Zmiany w zasadzie trwałości

Zmiany w zasadzie trwałości

Eksperci nieustannie powtarzają, że zdobycie dotacji, to pierwszy krok, a dopiero jego realizacja powinna być celem przedsiębiorcy. Nie wolno jednak zapominać, że moment zakończenia projektu to także nie jest czas, gdy możemy zasiąść wygodnie w fotelu. Obowiązek utrzymania trwałości projektu to wyzwanie, które stało przed beneficjentami i w poprzedniej perspektywie, ale w jego...

Czytaj więcej
nr 4/2015

Aby dotacja nie była problemem – koncepcja, aplikowanie, realizacja

Aby dotacja nie była problemem – koncepcja, aplikowanie, realizacja

Właściwe przygotowanie do rozpoczynającej się perspektywy finansowej powinno oznaczać czerpanie doświadczeń z lat minionych. Dotyczy to nie tylko instytucji zarządzających, ale także beneficjentów. Realizujący projekty doskonale wiedzą, że w różnych fazach przedsięwzięcia zdarzają się sytuacje kryzysowe, a ich skutki bywają poważne. Wielu z nich można jednak zapobiec.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Projekt bez beneficjenta? Co z dotacją w przypadku śmierci właściciela firmy?

Projekt bez beneficjenta? Co z dotacją w przypadku śmierci właściciela firmy?

Realizacja projektów unijnych obwarowana jest szeregiem uregulowań i wydaje się, że nawet to, co niezaplanowane jest przewidziane przez instytucje i dokumenty. Okazuje się jednak, że w przypadku śmierci czy zaginięcia właściciela, może pojawić się problem. Warto przełamać oczywistą niechęć do zajmowania się takimi ewentualnościami i podjąć działania zabezpieczające przyszłość projektu,...

Czytaj więcej
nr 4/2015

Narzędzia badawcze ‑ czyli co czym zmierzyć możemy

Narzędzia badawcze - czyli co czym zmierzyć możemy

W ostatnim artykule poświęconym tematyce ewaluacji została nakreślona ogólna charakterystyka całego procesu. Przybliżyliśmy też typy prowadzonych badań wraz ze zwięzłymi informacjami na temat stosowanych metodologii. Stosowne wydaje się zatem uszczegółowienie opisu najbardziej interesującego elementu badania – metod i narzędzi badawczych.

Czytaj więcej
nr 4/2015

Kontrola przed kontrolą

Kontrola przed kontrolą

W euforii wokół nowej perspektywy finansowej zapominamy o tym, że Polska, w tym polscy przedsiębiorcy, będą mieli ponad 70 mld euro nie tylko do wydania, ale i do rozliczenia (poprawnego udokumentowania). Zakończony okres programowania stanowił poligon doświadczalny dla beneficjentów i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków. Ujawnił wiele luk i nieprawidłowości....

Czytaj więcej
nr 4/2015

Jak przygotować postępowanie w oparciu o zasadę konkurencyjności?

Jak przygotować postępowanie w oparciu o zasadę konkurencyjności?

Beneficjenci zobowiązani są do wydatkowania środków publicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami, na podstawie prawa krajowego. Obowiązujące przepisy zawiera ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, stanowiąca w art. 4 pkt 8, że nie stosuje się jej do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro....

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Przejdź do

Partnerzy

Reklama